Clases de Percusión

PERCUSIÓN

 

INICIAMOS CLASES DE PERCUSIÓN

 

PARA TÓDALAS IDADES

 

Interesada/os contactar con

Daniel: 636.843.377

Luis: 616.146.397

 

 Data de inicio: 21/11/2013

Hora: 19:00

 

NOTA:Poderemos adaptar día e hora a posibilidad    da maioría dos asistentes.

 

 

 

   Lémbrase que para asistír as clases débese ser socio (ou fillo de socio e menor de 18 anos) estar ó día no pago da cuota anual e pagar asemade as cuotas de asistencia establecidas na Asemblea do 04/12/2010